Erasmuspraktik på sommaren

För dig som studerar något program vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finns möjlighet att ansöka om Erasmusstipenium för praktik på ett företag eller organisation inom Europa (gäller de länder som deltar i Erasmusprogrammet) under sommaren.

Erasmusprogrammet kräver att en praktikperiod måste vara på heltid under minst två månader vilket gör att det är möjligt att söka om Erasmuspraktik under sommarledigheten. Stipendiet tillåter att du får lön, så länge stipendievillkoren uppfylls, så du kan även använda stipendiet för ett sommarjobb i ett annat EU/EES-land.

Viktigt att tänka på när du söker praktikplats:

  • Praktiken är inte inom ramen för en kurs vilket innebär att den inte berättigar till CSN eller ger högskolepoäng däremot kommer praktiken med på ditt examensbevis i ett så kallat Diploma Supplement.
  • Du hittar själv din praktikplats.
  • Institutionen måste godkänna din praktikplats. Platsen ska vara relevant för ditt utbildningsprogram och etiskt godkänd.
  • Det är möjligt att kombinera stipendium med lön.
  • Det är är inte tillåtet att göra praktik i ett land eller en region dit UD avråder från resor. Läs mer om vilka länder som UD avråder att resa till på regeringens hemsida.

Läs mer information om praktik inom Erasmus+ och hitta ansökningshandlingar

Ansöka om Erasmuspraktik

Kontakta institutionens internationella koordinator i god tid om du funderar på att ansöka.

Du bör lämna in din ansökan (signerat Learning Agreement) till internationell koordinator senast 1 mars för att institutionen ska hinna bedömma din ansökan innan den skickas till Studentavdelningen som bedömmer själva stipendieansökan.

Bild Hongkong Fanny Petersson Foto:Privat
Bild Hongkong Fanny Petersson Foto:Privat

Praktik inom kurs för magister- och masterstudenter

Du som läser Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap eller Magisterprogrammet i barnkultur, har en praktikkurs om 15 högskolepoäng. Denna kurs kan du välja att göra i ett annat land.

Praktikplatsen, dina arbetsuppgifter och plan för handledning ska godkännas av kursansvarig lärare.

Tänk på att platser dit Utrikesdepartementet avråder från att åka till inte är godkända att resa till inom ramen för kursen. Läs mer om vilka länder som UD avråder att resa till på regeringens hemsida.

Att göra praktik utomlands är ofta givande och utvecklade både på ett professionellt och personligt plan. För att praktiken ska bli lyckad är det viktigt att du börjar att förbereda dig i mycket god tid.

Ansöka om praktik inom kurs

Kontakta institutionens internationella koordinator om du funderar på att ansöka. Du får tips och råd kring att förbreda praktik utomlands och hur du kan hitta en praktikplats. Du får även tips om vilka stipendier du kan söka för praktiken.

Praktik efter examen

Magisterpromotion Fotograf Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Beroende på vilken typ av anställning du siktar på så kan en praktikplats även efter examen vara väl investerad tid för att bygga på dina meriter och ditt kontaktnätverk. Här följer tips om olika praktikmöjligheter/stipendier för dig som har en examen.

SIDA:s resestipendium

För att kunna söka Sidas resestipendium ska du vara antagen till en praktikplats. Du ska studera på högskolans grundnivå eller nyligen ha avslutat din akademiska utbildning. Praktikperioden ska starta senast två år efter avslutade studier. Du får inte ha tagit emot Sidas resestipendium tidigare. Praktiken ska vara obetald och omfatta minst två månader (åtta veckor).

Läs mer om kraven för att söka stipendiet via studera.nu.

Erasmuspraktik efter examen - ”recent graduate”

Du kan även söka Erasmusstipenium för en praktik inom Europa (gäller de länder som deltar i Erasmusprogrammet) som genomförs efter examen s.k. recent graduate.

Viktigt att tänka på är att ansökan måste godkännas medan du fortfarande är student, innan du tar ut examen.

Kontakta institutionens internationella koordinator i god tid om du funderar på att ansöka.

Det finns en checklista med tips och råd kring att förbreda Erasmuspraktik och hur du kan hitta en praktikplats.

Betald praktik inom Europeiska Unionen

För betald praktik inom EU:s institutioner ska du minst ha en kandidatexamen, goda kunskaper i franska, engelska eller tyska, samt goda kunskaper i ett andra EU-språk.

Du ska vara öppen och intresserad av EU-frågor, vilja lära mer om kommissionen och dess arbetsmetoder. Du ska delta i det dagliga arbetet med nya fräscha ögon och ha en positiv attityd.

Läs mer om praktik inom EU:s institutioner och ansökan på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Praktik via programmet Europeisk volontärtjänst (EVS)

Programmet är öppet för EU-medborgare som är mellan 18-30 år och som vill arbeta som volontär 2-12 månader. Programmet finansierar boende uppehälle och fickpengar.

Läs mer: www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren

Volontärarbeta utomlands

Det finns många olika möjligheter att arbeta utomlands som volontär. Viktigt att ta reda på är att arrangören är seriös och att volontärskapet sker på ett etiskt riktigt sätt. En möjlighet är att resa som volontär via en förening till exempel fredsföreningarna: