Andrea Martinsson i Ecuador
Andrea Martinsson i Ecuador

Stipendiet (27 000 kr år 2017) kan sökas av dig som studerar på kandidat-, magister- eller masternivå och som vill samla in material till ett examensarbete under minst åtta veckor i ett utvecklingsland.

Ett syfte med programmet är att förbereda studenter för att arbeta i globala sammanhang och organisationer.

Ett MFS-stipendium kan sökas av en student eller, i undantagsfall, tillsammans med andra studenter. I de fall man önskar skriva tillsammans med en annan student ska varsin ansökan lämnas in och dessa bedöms separat (det är inte möjligt att dela på ett stipendium).

Ansökan

Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning).

För låsåret 2017/18 har Stockholms Universitet beviljats MFS-stipender att utlysa gentemot studenter. På Studentavdelningen hittar du mer information om utlysning, bedömning och urval.

Läs Studentavdelningens information om MFS-ansökan

Läs generell information om MFS-stipendiet här.

Inför din ansökan ska du också, i god tid, kontakta internationell koordinator på Barn- och ungdomsvetenskapliga instututionen: international@buv.su.se

Intervjuer med tidigare MFS-stipendiater

Reseberättelser och uppsatser från tidigare MFS-studenter via studera.nu

Studenter från Barn- och ungdomsvetenskapliga berättar om sin MFS:

Se filmen med Therese Leopoldsson som berättar om sin MFS i Brasilien under vårterminen 2013, där hon gjorde en studie för sitt examensarbete inom Masterprogrammet barnets bästa och mänskliga rättigheter.
Film med studenten Therese Leopoldsson som berättar om sin MFS via Lärarutbildningsportalen

Här kan du även läsa Therese MFS-ansökan och hennes slutliga masteruppsats.

Läs även intervjun med Andrea Martinsson som gjort sin MFS i Ecuador. Andrea är utbildad förskollärare och har läst Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter. Under våren 2015 gjorde hon sin MFS i Ecuador inom ramen för sin masteruppsats. Du kan även följa Andreas erfarenheter i hennes blogg.

Emmilie Almlöf samlade in data till sitt examensarbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem i Gambia via ett MFS-stipendium. Läs hennes reseberättelse och blogg här.

Har du några frågor?

Allmänna frågor om MFS besvaras av Malin Håkansson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens internationella koordinator.