Under din studietid finns olika möjligheter till internationalisering både på hemmaplan och utomlands. Det kan t.ex. handla om att träffa utbytesstudenter som också läser till lärare eller delta i ett språkcafé. Det kan också handla om att göra sommarpraktik eller att samla in material för examensarbetet i ett annat land.

Genom den här listan kan du snabbt se vilka möjligheter som finns och klicka dig vidare för att läsa mer om du är intresserad av. Viktigt att tänka på är att du ofta behöver planera utlandsförlagda aktiviteter i mycket god tid och att det finns behörighetskrav för ansökan.

Möjligheter under terminstid

 

Fika på Frescati Stories uteservering
Upphovsman:Orasis

Termin 1-6 Internationellt Café

Varje termin arrangerar institutionen aktiviteten internationellt café. Aktiviteten består av en informell föreläsning eller ett studiebesök på engelska med ett tema som är av intresse för dig som lärarstudent. Till caféet bjuds lokala och utbytesstudenter inom lärarutbildning och pedagogik. Efter föreläsningen/studiebesöket bjuds det på fika och ni får möjlighet att lära känna varandra.

Läs mer: www.buv.su.se/alumn

 

Språkstudion
Språkstudion

Termin 1-6 Träna språk genom språkcafé eller tandemprogram

Språkstudion är öppen för alla studenter på universitet och erbjuder möjligheter att träna språk på ett informellt sätt exempelvis genom att delta i ett språkcafé eller genom ett tandemprogram.

Läs mer: www.su.se/sprakstudion

 

Studenter fikar. Fotograf: Eva Dalin
Fotograf: Eva Dalin

Termin 2-6 Bli fadder till internationella studenter

Varje termin kommer mellan 40-60 utbytesstudenter till lärarutbildningsinstitutionerna vid Stockholms universitet. Som lärarstudent kan du bli fadder och får på så sätt möjlighet att lära känna nya människor från andra länder, träna språkkunskaper, få nya perspektiv på läraryrket/lärarrollen samt få meriter för eventuellt egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv.

Ansökan:Du får information om ansökan via läroplattformen och genom länken nedan inför varje terminsstart.

Läs mer: www.buv.su.se/buddy

 

Bild på studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes som skrev uppsats på Irland
Studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes som skrev uppsats på Irland

Termin 6 Datainsamling för examensarbete utomlands

Genom att göra datainsamlimng förexamensarbetet utomlands får du möjlighet till nya perspektiv på det du lärt dig under din studietid. Tidigare studenter har exempelvis samlat in material på after-school-programs i USA, på ett privat fritidshemsföretag på Irland och i en skola i Gambia.

Erfarenheten kan stärka dina meriter både för arbete på hemmaplan och om du vill arbeta utomlands (exempelvis på svenska skolan utomlands). Det kan också bidra till din personliga och professionella utveckling.

För att lyckas med ansökan är det viktigt att du börjar dina förberedelser i mycket god tid och arbetar strukturerat och självständigt med ansökan under en längre tid.

Ansökan: Du bör börja förbereda ansökan termin 3 eller 4. Se mer information via länken nedan om vad du ska tänka på, vilka villkor som gäller och hur du kommer i gång. Ansökningdeadline är i början av eller i mitten av termin 5 (vilken deadline som gäller beror på land och val av stipendier – se mer information om detta via länken nedan).

Läs mer: www.buv.su.se/uppsatsutomlands

 

Bild logga Globala Målen Källa: www.globalamalen.se
Bild logga Globala Målen Källa: www.globalamalen.se

Termin 6 Datainsamling för examensarbete utomlands -med MFS-stipendium

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat stipendium på 27 000 sek (gäller 2018/2019) för datainsamling för uppsatsskrivande. Datainsamlingen ska ske under minst åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland, även så kallat utvecklingsland. Uppsatsens ämne ska knyta an till globala utvecklingsfrågor och ska relatera till något av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Uppsatsen skrivs på engelska och ämnet för uppsatsen ska vara relevant för värdlandet och värdorganisationen.

När du ansöker om ett MFS-stipendium ansöker du både om själva stipendiet och om att få din plan, för uppsatsens innehåll och datainsamlingens genomförande, godkänd.

För att lyckas med ansökan är det viktigt att du börjar dina förberedelser i mycket god tid och arbetar strukturerat och självständigt med ansökan under en längre tid.

Ansökan: MFS-stipendiet hanteras av Studentavdelningen och är öppet för studenter från alla institutioner vid Stockholms Universitet att söka. Du bör börja förbereda ansökan termin 4 och räkna med att ansöka i mycket god tid. Ansökningsdatum beslutas av Studentavdelningen. Du ska lämna ett färdig utkast på ansökan till institutionen senast fyra veckor (under terminstid) innan ansökan öppnar.

Läs mer:

Information om vad som student på BUV ska tänka på inför en MFS-ansökan samt länktips: www.buv.su.se/MFS 

Instruktioner för ansökan, ansökningsmallar och deadlines: www.su.se/MFS

 

Möjligheter under sommaren

 

Bild på glad student på väg på utbyte Mikaela Winsnes. Foto: Privat

Praktik eller sommarjobb med Erasmus-stipendium

Du kan ansöka om stipendium från Erasmus för praktik eller sommarjobb i ett annat EU/EES-land. Praktiken ska pågå i minst 60 dagar och arbetsuppgifterna ska vara relevanta för ditt kommande yrke som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Praktiken är inte poänggivande och ersätter ingen kurs men kommer med som ett tillägg på ditt examensbevis. Du får också möjlighet att gå en gratis nätbaserad språkkurs under praktiken.

Ansökan: Institutionen ska först godkänna praktiken i förhållande till relevans, etik och säkerhet. Ansökan om stipendiet görs sedan via Studentavdelningen. Räkna med att lämna in en komplett ansökan till institutionen ca 1 mars.

Boka tid med internationell koordinator för mer information inför ansökan. Det finns en checklista med tips på hur du hittar en praktikplats.

Läs mer: www.buv.su.se/praktikutomlands

 

Illustration studenter på sommarenUpphovsman: Eva Dalin

Sommarkurser

Om du vill få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin, så är en sommarkurs ett bra alternativ. Stockholms universitet är sedan många år medlem i huvudstadsnätverket UNICA vars medlemmar erbjuder många olika typer av kortare kurser under sommaren. Universitetet är också med andra nätverk som arrangerar sommarkurser i Asien. Notera att studieavgifter kan förekomma och att kurserna sannolikt inte ersätter kurser inom ditt program. Läs mer

Sommarjobba i ett annat nordiskt land

Via föreningen Nordens program Nordjobb kan du som är mellan 18 och 28 år få hjälp att hitta både boende och sommarjobb i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland eller Åland. Nordjobb erbjuder också ett fritidsprogram. Läs mer om ansökan och behörighet.

Volontärarbeta utomlands

Det finns många olika möjligheter att arbeta utomlands som volontär. Viktigt att ta reda på är att arrangören är seriös och att volontärskapet sker på ett etiskt riktigt sätt. Ett annat alternativ är att åka via Programmet Europeisk volontärtjänst (EVS). Programmet är öppet för EU-medborgare mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär 2-12 månader. Läs mer om dessa möjligheter.