Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

 

Lär känna en lärarstudent från ett annat land

Varje termin kommer mellan 40-60 utbytesstudenter till lärarutbildningsinstitutionerna vid Stockholms universitet. De flesta av dessa studerar till lärare, men i och med att de läser på engelska så träffar de inte alltid studenter som läser svenskspråkiga lärarprogram. Därför blir fadderprogrammet ett sätt för er att lära känna varandra.

Varför är det intressant att vara fadder?

Som fadder får du möjlighet att lära känna nya människor från andra länder, träna språkkunskaper, få nya perspektiv på läraryrket/lärarrollen samt få meriter för eventuellt egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv.

Många utbytesstudenter tycker att det är svårt att lära känna svenska studenter i och med att de oftast läser kurser på engelska där det mest är andra utbytesstudenter som läser. Som fadder blir du en länk till det svenska samhället.

Vem kan bli fadder?

För att kunna bli fadder ska du:

  • Vara aktiv (kursregistrerad) student på något av lärarprogrammen vid Stockholms Universitet
  • Vara beredd att vara aktiv som fadder under terminen och genomföra de aktiviteter du åtar dig
  • Vara beredd att delta på de möten som listas nedan
  • Vara en god representant för ditt utbildningsprogram och för Stockholms Universitet

Vad innebär det att vara fadder?

Syftet med fadderprogrammet är att lokala och inresande studenter inom lärarutbildning/pedagogik ska få möjlighet att lära känna varandra och att få våra inresande utbytesstudenter att känna sig välkomna.

Rent praktiskt kan det handla om att få "din" utbytesstudent att känna sig extra välkommen till exempel genom att ni har kontakt innan studenten kommer hit och sedan träffas då och då för fika eller andra aktiviteter. Hur mycket kontakt ni väljer att ha beror på tid och personkemi.

Du kan också gå samman med andra faddrar och tillsammans arrangera aktiviteter för och med utbytesstudenter. Vilka aktiviteter det är beror på intresset i gruppen, det kan vara t.ex: picknick, tipsa om gratis prova-på-aktiviteter på stan eller träffas och diskutera pedagogik.

Läs mer om och få tips om hur det är att vara fadder för inresande lärarstudenter.

Faddrar Gruppbild_2018 fikamote. Mindre. Foto Ylva Carlsdotter.jpg
Faddermöte, våren 2018.

Viktigt att tänka på inför fadderskap

Du kan välja hur mycket tid du lägger ned på ditt fadderskap men det är viktigt att du fullföljer det uppdrag som du åtagit dig.

Det kan hända att utbytesstudenterna har praktiska frågor om vardagslivet i Sverige, hur universitetsstudier fungerar vid Stockholms Universitet m.m. Du får gärna hjälpa till att svara men om du inte vet svaret/har möjlighet att svara - hänvisa studenten till att kontakta sin internationella koordinator så att hen får ett svar.

Om det händer något under terminen som gör av du får förhinder för att fortsätta ditt fadderskap ska du via mail meddela detta till de studenter du är fadder till med din internationella koordinator som kopia.

Möten för faddrar

Vi vill att du som är fadder är med på några möten under din faddertermin. Här ser du datum för möten under höstterminen 2019:

5/9 kl. 16.30–17.45 Planeringsmöte för er som valt att bli fadder så att ni lär känna varandra och kan planera vilka aktiviteter ni som grupp vill genomföra.
Lokal: Rum 240 plan 2, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati Backe Svante Arrhenius väg 21A. Hitta till institutionen

11/9 kl. 16-18.30 Välkomstmöte för inresande utbytesstudenter och faddrar. På detta möte får du träffa de studenter du är fadder för.
Lokal: Ekosalen i Studenthuset.

10/10 kl. 16.30-17.15 Uppföljningsmöte för er som är faddrar. Syftet är att för att stämma av hur det går för er, ge er möjlighet att planera aktiviteter och stämma av om ni behöver stöd med något.
Lokal: Grupprum 204 plan 2 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Frescati Backe Svante Arrhenius väg 21A. Hitta till institutionen

I mitten av december. Avslutningsfika med inresande utbytesstudenter och faddrar. (information om datum och lokal meddelas senare).

 

Faddrarna och kontaktpersonerna Malin Håkansson och Suk-Hi Cho, våren 2018.
Faddrarna och kontaktpersonerna Malin Håkansson, BUV och Suk-Hi Cho, ISD, internationell koordinator våren 2018.

Anmäl dig att bli fadder till hösten 2019

Under vårterminen och sommaren 2019 kan du via länken nedan anmäla dig till att bli fadder höstterminen 2019.

Länk till anmälan: https://survey.su.se/Survey/27878

Du som anmäler dig kommer att få ett mejl i slutet av juni/början av juli med en lista på utbytesstudenter som vill ha en fadder. På listan skriver du upp dig på ca 1-5 utbytesstudenter som du vill vara fadder för och hör av dig till studenterna, ni kommer också att träffas på välkomstmötet.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta den internationella koordinatorn på din programinstitution:

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Malin Håkansson, international@buv.su.se

Institutionen för språkdidaktik

Ylva Sandberg, international@isd.su.se

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Elvira Björkman och Elisabeth Nygren, international@mnd.su.se