Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

 

Lär känna en lärarstudent från ett annat land

Varje termin kommer mellan 40-60 utbytesstudenter till lärarutbildningsinstitutionerna vid Stockholms universitet. De flesta av dessa studerar till lärare, men i och med att de läser kurser på engelska så träffar de inte alltid studenter som läser svenskspråkiga lärarprogram. Därför blir fadderprogrammet ett sätt för er att lära känna varandra.

Varför är det intressant att vara fadder?

Som fadder får du möjlighet att lära känna nya människor från andra länder, träna språkkunskaper, få nya perspektiv på läraryrket/lärarrollen samt få meriter för eventuellt egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv.

Många utbytesstudenter tycker att det är svårt att lära känna svenska studenter i och med att de oftast läser kurser på engelska där det mest är andra utbytesstudenter som läser. Som fadder blir du en länk till det svenska samhället.

Vem kan bli fadder?

För att kunna bli fadder ska du:

  • Vara aktiv (kursregistrerad) student på något av lärarprogrammen vid Stockholms Universitet
  • Vara beredd att vara aktiv som fadder under en termin
  • Vara en god representant för ditt utbildningsprogram och för Stockholms Universitet.

Vad innebär det att vara fadder?

Syftet med fadderprogrammet är att lokala och inresande studenter inom lärarutbildning/pedagogik ska få möjlighet att lära känna varandra och att få våra inresande utbytesstudenter att känna sig välkomna.

Mer konkret innebär fadderuppdraget att du tillsammans med en grupp andra faddrar planerar aktiviteter och bjuder in de utbytesstudenter som deltar i fadderprogrammet.Vilka aktiviteter det är beror på intresset i gruppen, det kan vara t.ex: picknick, tipsa om gratis prova-på-aktiviteter på stan eller träffas och diskutera pedagogik.

I uppdraget ingår också ett uppstartsmöte med hela gruppen faddrar i början av terminen så att ni får lära känna varandra, kan börja planera och kan delas in i arbetsgrupper. Vi har även ett uppföljningsmöte under terminen för att stämma av hur det går med fadderskapet.

Faddrarna deltar också på välkomstmöte och avslutningsfika tillsammans med utbytesstudenterna som arrangeras av lärarutbildningsinstitutionerna.

Läs mer om och få tips om hur det är att vara fadder för inresande lärarstudenter.

Faddrar Gruppbild_2018 fikamote. Mindre. Foto Ylva Carlsdotter.jpg
Faddermöte, våren 2018.

Viktigt att tänka på inför fadderskap

Du kan välja hur mycket tid du lägger ned på ditt fadderskap men det är viktigt att du fullföljer det uppdrag som du åtagit dig.

Det kan hända att utbytesstudenterna har praktiska frågor om vardagslivet i Sverige, hur universitetsstudier fungerar vid Stockholms Universitet m.m. Du får gärna hjälpa till att svara men om du inte vet svaret/har möjlighet att svara - hänvisa studenten till att kontakta sin internationella koordinator så att hen får ett svar.

Om det händer något under terminen som gör av du får förhinder för att fortsätta ditt fadderskap ska du via mail meddela detta till din internationella koordinator och till de faddrar och utbytesstudenter som påverkas av att du inte kan fortsätta ditt fadderskap t.ex. om ni har en aktivitet planerad.

Intyg kommer att delas ut till de studenter som varit aktiva som faddrar under terminen. (Deltagit på minst hälften av de fyra möten som ingår samt tillsammans med andra faddrar arrangerat och deltagit i minst en aktivitet.)

Möten för faddrar

Vi vill att du som är fadder är med dessa fyra möten under din faddertermin.

Information om datum, klockslag och lokal (alternativt digitalt möte) kommer att publiceras i listan nedan och skickas via epost till dig som har anmält dig som fadder.

Vårterminen 2021

1)  Planeringsmöte för faddergruppen - 12 januari kl.16.30-17.45

Syftet är att ni lär känna varandra och kan planera vilka aktiviteter ni som grupp vill genomföra.Mötet sker i zoom.

2) Välkomstmöte för inresande utbytesstudenter och faddrar.

På detta möte får du träffa utbytesstudenterna och ni som är faddrar presenterar er och den första aktivitet ni har planerat.Mötet sker i zoom.

3)  Uppföljningsmöte för faddergruppen.

Syftet är att för att stämma av hur det går för er, ge er möjlighet att planera aktiviteter och stämma av om ni behöver stöd med något.Mötet sker i zoom.

4)  Avslutningsfika med inresande utbytesstudenter och faddrar.

Höstterminen 2021

1)  Planeringsmöte för faddergruppen - 1 september kl.16.30-17.45

Syftet är att ni lär känna varandra och kan planera vilka aktiviteter ni som grupp vill genomföra. Mötet sker via zoom.

2) Välkomstmöte för inresande utbytesstudenter och faddrar.

På detta möte får du träffa utbytesstudenterna och ni som är faddrar presenterar er och den första aktivitet ni har planerat.

3)  Uppföljningsmöte för faddergruppen.

Syftet är att för att stämma av hur det går för er, ge er möjlighet att planera aktiviteter och stämma av om ni behöver stöd med något.

4)  Avslutningsfika med inresande utbytesstudenter och faddrar.

Information angående coronaviruset och fadderprogrammet

Situationen med coronaviruset innebär att fadderprogrammets verksamhet behöver anpassas till hur smittspridningen ser ut ,vilka smittspridningsreducerande åtgärder som Folkhälsomyndigheteten rekommenderar och vad som gäller vid Stockholms Universitet. Detta kan t.ex. innebära att ha digitala träffar, att träffas i mindre grupper så att det går att hålla avstånd eller att göra aktiviteter utomhus. Du som student får gärna redan nu börja fundera på vilka idéer du har på aktiviteter som kan fungera med hänsyn till situationen.

Stockholms Universitets information om corona-viruset finns här: www.su.se/corona

 

Faddrarna och kontaktpersonerna Malin Håkansson och Suk-Hi Cho, våren 2018.
Faddrarna och kontaktpersonerna Malin Håkansson, BUV och Suk-Hi Cho, ISD, internationell koordinator våren 2018.

Anmäl dig att bli fadder

Senast den 25 augusti 2021 kan du via länken nedan anmäla dig till att bli fadder höstterminen 2021.

Länk till anmälan:

 

https://survey.su.se/Survey/41577

   
   

Kontakt

Har du frågor? Kontakta den internationella koordinatorn på din programinstitution:

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Malin Håkansson, international@buv.su.se

Institutionen för språkdidaktik

Ylva Sandberg, international@isd.su.se

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Jesus Piqueras Blasco, international@mnd.su.se