Du som är i behov av särskilt stöd under dina studier ska först ansöka om stöd via Studentavdelningen på Stockholms universitet. Bifoga ditt intyg/utredning om varaktig funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog, dyslexiutredning eller logoped.

Läs mer om hur du ansöker om stöd och anpassningar vid Stockholms universitet.

Efter du har skickat in din ansökan händer följande steg:

  1. Du kallas till samtal med samordnare på enheten Studentstöd vid Studentavdelningen. Där diskuterar ni intyget och vilka stödåtgärder som du behöver.
     
  2. Dina stödåtgärder sammanställs på ett nytt dokument med beslut/rekommendationer från Studentstöd.
     
  3. Du lämnar eller skickar in en kopia på beslutet om stödåtgärder till studie- och karriärvägledare på institutionen.
     
  4. Du erbjuds att gå på Studentavdelningens introduktionskurs för nyantagna studenter med funktionsnedsättning som ges innan terminsstart. Information om introduktionskursen får du i samband med välkomstinformation från institutionen som skickas till dig när du har blivit antagen till utbildningen.
190411_SU_Campus_1556[web].jpg

Du som redan har rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd

Du som redan har en rekommendation/beslut från Studentstöd ska lämna in den till studie- och karriärvägledare på institutionen innan din kurs eller program börjar.

Lämna in en papperskopia på beslutet i ett kuvert i den gröna brevlådan utanför institutionens studentexpeditionen på plan 1, Svante Arrhenius väg 21 A.

Eller skicka kopian per post till studie- och karriärvägledare för ditt program/utbildning.

Skicka till adressen:

Att. Studievägledarens namn

Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Få mer information om pedagogiskt stöd

Vill du veta mer om vilka stödåtgärder som är möjliga vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen läs dokumentet Pedagogiskt stöd i praktiken (21 Kb) .

Du kan också boka in enskilt samtal med studie- och karriärvägledare för att gå igenom de rekommenderade stödåtgärderna.

Meddela andra institutioner du läser vid

I utbildningen läser du som student även kurser vid andra institutioner. Alla institutioner har en ansvarig för studenter med rekommendationer om behov av särskilt stöd. Glöm inte att kontakta och medela den nya institutionen att du har behov av särskilt stöd.

Kontakta kursansvarig lärare

Vid alla kurser på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen måste du även kontakta kursansvarig lärare för aktuell kurs och visa eller lämna rekommendationerna. Kursansvarig avgör om rekommendationerna är möjliga och rimliga i relation till kursmålen. Du som student ansvarar själv för att meddela berörd institution dina rekommendationer.

Kontakt

Kontaktpersoner för dig i behov av särskilt stöd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är för respektive utbildning:
Studie- och karriärvägledarna.

Arvodesblanketter kopplat till antecknare lämnas eller skickas in för underskrift till:
Malin Håkansson, administratör, e-post:malin.hakansson@buv.su.se