Behöver du söka stöd så gör du det via Studentavdelningens hemsida (se länk nedan). Bifoga ditt intyg/utredning om varaktig funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog eller en dyslexiutrening.

Du hittar kontaktuppgifter och instruktioner för ansökan på Studentavdelningens hemsida.

När du skickat in din ansökan:

  1. Kallas du till samtal med samordnare på Studentstöd. Där diskuteras intyget och vad för stödåtgärder som du behöver.
  2. De stödåtgärderna sammanställs på ett nytt dokument med beslut/rekommendationer från Studentstöd.
  3. Precis innan terminsstart håller Studentavdelningen vanligtvis en introduktionskurs för nyantagna studenter med funktionsnedsättning.
  4. Information om introduktionskursen inkluderas i välkomstbreven från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), din programansvariga institution. BUV uppmuntrar dig att delta.
190411_SU_Campus_1556[web].jpg

Du som redan har rekommendation från Studentstöd om särskilt pedagogiskt stöd

Kontakta din studie- och karriärvägledare innan kursen eller programmet börjar för att lämna in rekommendationer eller beslut gällande stöd.

Studie- och karriärvägledarna erbjuder workshops om de olika stödinsatser som finns vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt vad du som student kan göra själv. Anmäl dig till vår workshop genom att klicka på den här länken.

Vid behov kan också enskilda samtal bokas in för att gå igenom de rekommenderade stödåtgärderna.

I utbildningen läser du som student även kurser vid andra institutioner. Alla institutioner har en ansvarig för studenter med rekommendationer om behov av särskilt stöd. Glöm inte att kontakta och medela den nya institutionen att du har behov av särskilt stöd.

Vid alla kurser på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen måste studenten även kontakta kursansvariga för aktuell kurs och visa eller lämna rekommendationerna. Kursansvarig avgör om rekommendationerna är möjliga och rimliga i relation till kursmålen.

Du som student ansvarar själv för att meddela berörd institution dina rekommendationer.

Pedagogiskt stöd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

För en mer detaljerad information om vilka stödåtgärder som är möjliga vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vänligen se bilaga om Pedagogiskt stöd i praktiken (21 Kb) .

Kontaktperson vid institutionen

Kontaktperson för student i behov av särskilt stöd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är:
Studie- och karriärvägledarna.

Arvodesblanketter kopplat till antecknare lämnas- eller skickas in för underskrift till:
Brian Davies, administratör,
brian.davies@buv.su.se