Studenter berättar

Förskollärarstudenter berättar

Studenter på Grundlärarprogrammet-fritidshem berättar

Masterstudenter i barn- och ungdomsvetenskap berättar

Öppettider för institutionens lokaler

Svante Arrhenius väg 21 A.

Måndag - torsdag, kl. 7:30 - 20:00
Dörrarna till korridorerna låses kl. 17:30
Fredag, kl. 7:30 - 18:00
Dörrarna till korridorerna låses kl. 16:00

Lördag - söndag stängt