Under sina kandidatstudier arbetade Philippa främst med yngre barns rätt till utbildning, lek och information genom olika organisationer i Malmö. Något som både gav henne nya kunskaper men också insikter. Bland annat hur ojämlika barns uppväxtvillkor och trygga eller icke trygga hemmiljö kan se ut.

155627-girl-and-bear-at-window mostphotos fotograf Cheryl Casey.jpg
Girl and bear at window. Foto: Cheryl Casey/Motsphotos

För att fördjupa sina kunskaper än mer har hon valt att fortsätta efter kandidatexamen på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Genom praktik och fältarbete får hon ännu mer kontakter och kunskap för sitt framtida arbete.

Läs mer om Philippa Hultkvist Stiftelsen Allmänna Barnhuset egen webbsida som kallar henne för sin "nya praktikantstjärna".