Lee Cela
Lee Cela

Varför valde du att läsa Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem vid Stockholms universitet?

Jag har arbetat med barn sen tidigare och kände att något fattades mig, nämligen teoretiska kunskaper kring pedagogik och jag ville bli en bättre pedagog.

Jag ville veta varför man arbetar tematiskt i skolan och hur? Hur grupprocesser fungerar vad didaktik är?

Dessutom är jag ingen som kan sitta på kontor hela dagarna, jag behöver ett aktivt och varierande arbete och jag älskar barn!

Vad är det bästa med utbildningen?

Jag har tur som har väldigt empatiska och ödmjuka kurskamrater, människor med sunda värderingar. Kurserna är intressanta och lärarna kompetenta. Vi får en variationsrik utbildning. 

Hur ser kursuppläggen inom programmet ut?

Vi läser olika kurser och i ganska högt tempo. I tredje terminen märker jag hur alla kurser går in i varandra och bildar en helhet.

Det är mestadels hemtentor och redovisningar. Inom musiken gör vi uppspel i form av t.ex. konserter. VFU-praktik ingår varje termin. 

Dina tips till en ny student?

Lär känna dina kurskamrater. Låna kurslitteratur av varandra och från biblioteket så sparar du pengar. Var dig själv! Våga ställa "dumma frågor", tänk på att du är här för att lära dig. 

Se studierna som ett heltidsjobb och förbered dig på att lägga ner mycket tid så klarar du utbildningen galant. 

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill arbeta med unga människor, gärna i kreativ form. Jag kan tänka mig starta en musikverkstad eller jobba i en skola där jag får utrymme att tillsammans med eleverna skapa en verksamhet där vi skapar, leker, är oss själva, och förhoppningsvis får uppleva något annat utöver skolans lite mer strikta miljö.

Jag kan även tänka mig att arbeta med äventyrspedagogik.