Carina Inghe
Carina Inghe

Hur kom det sig att du gjorde din datainsamling i USA?

Jag har alltid varit intresserad av andra kulturer och hur andra länder väljer att göra med olika verksamheter, exempelvis förskolan. Då jag har vänner i Tennessee fick jag en inblick i förskolan där. Detta ledde till många spännande upptäckter. I vissa fall har Sverige och USA väldigt lika pedagogisk syn och på vissa områden skiljer det sig mycket. Det var dessa skillnader som fick mig intresserad och jag ville ta reda på mer om varför länderna gör olika, därför gjorde jag min datainsamling i USA, i en stad öster om Nashville. 

Lärde du dig något som du inte kunnat lära dig på hemmaplan?

Ja, då jag var där i drygt två månader och hann komma nära verksamhetens vardag och fick prova på att leva i själva samhället, lärde jag mig att se bortom mina förutfattade meningar och invanda mönster om vad som är en god respektive en dålig pedagogisk verksamhet. Jag insåg att verkligheten är mer komplex än så.

Hur har du reflekterat kring likheter och skillnader mellan Sverige och USA gällande syn på barn, pedagogik, förskola etc.?

Jag tyckte det var det fascinerande hur lika ländernas pedagogik var, men samtidigt hur mycket det skiljde sig åt. Den största skillnaden låg nog i synen på barnen där man i USA fokuserar mer på inlärning och individualitet, medan man i Sverige har större fokus på medlärande och kollektivism. 

Carina Inghe i USA
Carina Inghe i USA

Vilken nytta tror du att du kommer att ha av den här erfarenheten i ditt kommande arbetsliv?

Att ta sig utanför sina egna invanda mönster och sätta sig i en helt ny situation bäddar för en öppenhet och förmåga till större reflektion. Att våga ge sig ut och öppna upp för sådant som känns främmande är utvecklande och ger ofta "aha"-upplevelse. Det är bara positivt att våga ta in nya intryck och låta det rucka på allt man tidigare tagit fasta på. Om man ska arbeta med människor är inskränkthet oprofessionellt och rent av farligt, medan öppenhet är nyckeln till framgång.

Vad tycker du man ska tänka på om man vill göra datainsamling utomlands?

Det är viktigt att åka med ett tydligt mål i sikte och planering krävs oftast flera månader i förväg. Se till att läsa på om landet dit du ska och kom ihåg att verksamheter fungerar olika på olika platser. Ta seden dit du kommer, var ödmjuk och bemöt det nya med ett öppet hjärta och sinne. Du är inte där för att bedöma eller berömma. Du är där för att observera och inte intervenera. Respektera även det som du själv kanske inte står för. Kort sagt förbered dig, läs på och visa respekt!