Antonio Rodriguez. Foto: Niklas Björling.
Antonio Rodriguez. Foto: Niklas Björling.

Som förskolechef och lärare har jag den ena foten i professionen och den andra i professionsutbildningen, något som gynnar båda verksamheterna.

Det är just denna form av fruktbar samverkan som alumnnätverket erbjuder; att skapa, fördjupa och bibehålla relationer mellan universitetet och övriga arbetslivet.

Läs mer

Förskollärarprogrammet

SU Alumni inklusive alumngrupp BUV