Johanna Lindholm
Johanna Lindholm

Jag valde att doktorera eftersom jag då fick möjlighet att fortsätta den förkovring inom ämnet barnets mänskliga rättigheter som jag påbörjat på mastern. Som doktorand var jag också involverad i undervisning och fick således både lära ut och lära nytt tillsammans med studenter, ett utbyte som jag fann mycket givande och inspirerande. Efter min doktorsexamen är alumnnätverket ett fint sätt att fortsätta samverka med den akademiska världen.

Läs mer

Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter

Utbildning på forskarnivå vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

SU Alumni inklusive alumngrupp BUV