Studenter berättar

Förskollärarstudenter berättar

Studenter på Grundlärarprogrammet-fritidshem berättar

Studenter i barnkultur, CBK berättar

  • Sara_Grip_student_Barnkultur_CBK.JPG Intervju med Sara Grip, barnkulturstudent 2020-04-02 Sara Grip studerar på kulturvetarprogrammet och har valt barnkultur som huvudämne. Läs mer om varför hon valde barnkultur, hur hon upplever sina studier och vad hon har för drömmar och planer.

Masterstudenter berättar

Öppettider för institutionens lokaler

Under rådande omständigheter är BUV-institutionens hus stängt förutom för medarbetare. Vi hänvisar till mejl och information på vår webb.

Svante Arrhenius väg 21 A.

Måndag - torsdag, kl. 7:30 - 20:00
Dörrarna till korridorerna låses kl. 17:30
Fredag, kl. 7:30 - 18:00
Dörrarna till korridorerna låses kl. 16:00

Lördag - söndag stängt