Studenter berättar

Förskollärarstudenter berättar

Studenter på Grundlärarprogrammet-fritidshem berättar

Studenter i barnkultur, CBK berättar

  • Sara_Grip_student_Barnkultur_CBK.JPG Intervju med Sara Grip, barnkulturstudent Sara Grip studerar på kulturvetarprogrammet och har valt barnkultur som huvudämne. Läs mer om varför hon valde barnkultur, hur hon upplever sina studier och vad hon har för drömmar och planer.

Masterstudenter berättar

Öppettider för institutionens lokaler

Institutionens lokaler vid Svante Arrhenius väg 21 A är nu öppna för studenter som har schemalagd campusundervisning. Mer information om vad som gäller vid campusförlagd undervisning hittar du på din kurs Athenasida.

Övriga som vill besöka institutionen är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon.