Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler.

Ansök om examen vid Stockholms universitet

Examensärenden handläggs av examensenheten vid Stockholms universitet. Handläggningstid för examen variera över året och är mellan en till tre månader. Du ansöker själv om ditt examensbevis genom att skicka in en blankett till examensgruppen eller via Ladok på webben.
Mer information om hur du ansöker om examensbevis

Examina om du studerat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lokala examensbeskrivningar inom barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur och förskoledidaktik

Mer om olika lärarexamina

Läs mer om nationella examensregler och lokala examensregler vid Stockholms universitet

Kontakt

Vid frågor som rör examen kontakta examensenheten vid Stockholms universitet, www.su.se/utbildning/examen

Har du frågor som rör din utbildning som du läst vid institutionen kontakta institutionens studie- och karriärvägledning.