På Stockholms universitetsbiblioteks webbsida finns guider som visar hur uppsatsmallen fungerar.

Det finns också guider för hur du skriver uppsats.

Som student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ska du använda de uppsatsmallar som är anpassade till institutionen och din utbildning.

Du som läser en förskollärarutbildning ska använda denna mall:

FUFF uppsatsmall 2021 (93 Kb)

För dig som läser grundlärarprogrammet med inrikting mot fritidshem, masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap eller kurser eller program i barnkultur finns följande mall:

BUVA och CBK uppsatsmall 2021 (109 Kb)