I regel gäller att man ska skriva det "Självständiga arbetet" tillsammans med en skrivpartner. Tidigare erfarenhet har visat att studenter som arbetar tillsammans har mycket stöd av varandra i genomförande av sitt självständiga arbete. Det har visat sig vara bättre både när det gäller kursens förväntade studieresultat, den enskildes arbetssituation och möjligheten att bli klar inom given tidsram.

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få skriva det självständiga arbetet enskilt. Det är programmets studierektor som bedömer och eventuellt beviljar ansökan om att få skriva enskilt.

Du ansöker om att få skriva enskilt genom att fylla i och lämna in någon av följande blanketter nedan som gäller för din utbildning.

Ladda ner och fyll i:

Ansökan om att få skriva enskilt inom Förskollärarutbildningen.pdf (209 Kb)

Ansökan om att få skriva enskilt grundlärar- fritidshem och tidigare lärarprogram (pdf.) (414 Kb)

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt. Sedan mejlar du ifylld pdf till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

På blanketten hittar du datum för när ansökan senast måste vara inlämnad till institutionen.