Blanketter & Mallar

Ansökan om att få skriva enskilt

För dig som ska läsa kursen Självständigt arbete, 15 hp (examensarbete) inom förskollärarprogram, grundlärarprogrammet inriktning mot fritidshem eller motsvarande kurs inom tidigare lärarprogram.

Dispens från behörighetskrav till kurs

Här hittar du information om dispens från behörighetskrav till kurs, samt blankett för ansökan om dispens vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Dispensblanketten finns att ladda ned.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela studieavbrott på din utbildning till institutionen.

Tillgodoräknande

Här finner du information om hur du ansöker om tillgodoräkning av tidigare studier.

Uppsatsmall anpassad för BUV

Här hittar du Stockholms universitets uppsatsmall som är anpassad för dig som studerar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Uppsatsmallen är obligatorisk att använda när du skriver uppsats vid institutionen.

Öppettider för institutionens lokaler

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,
Svante Arrhenius väg 21 A.

Institutionens lokaler är fortsatt stängda för studenter och allmänhet under sommaren. 

Studenter och besökare är välkomna att kontakta oss via mejl och telefon.