Förskollärare

Det finns ett mycket stort rekryteringsbehov av förskollärare i Stockholmsområdet både nu och inom en överskådlig framtid. Det finns även goda möjligheter att få jobb nationellt. Med möjlighet att dessutom studera/göra examnensarbete utomlands, kan det tänkas att arbetsmöjlightere finns även i utlandet.
Behovet av ny personal beror på generationsskiften och på att nya krav ställs på förskolans verksamhet. Nya läroplaner och andra direktiv framhåller till exempel kvalificerad dokumentation av barns lärande och ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom barns matematikinlärning, naturvetenskap samt barns språkutveckling och språkinlärning.

Som förskolärare har du också möjlighet att studera vidare på t.ex. Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap eller Masterprogram i förskoledidaktik.

Grundlärare i fritidshem

Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det sedan länge brist på fritidspedagoger, och i och med pensionsavgångarna väntas bristen bli större. Enligt Studera.nu kommer det vara lätt att få jobb som grundlärare i fritidshem och möjligheterna att få en god ingångslön är stora.

Efter examen i Grundlärarprogrammet har du också möjlighet att studera vidare på t.ex. Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap eller Masterprogram i förskoledidaktik.

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap är både intressant för dig som på olika sätt kommer i kontakt med barn- och unga i ditt yrkesliv och för dig som träffar barn och unga på fritiden.

Inom yrkeslivet berör ämnet dig som redan har en utbildning, men vill få en speciell profil mot barn och unga eller satsa på en spetskompetens mot barn och unga. Exempel på yrken där barn- och ungdomsvetenskap passar in är polis, socionom, socialarbetare, lärare, förskollärare, fritidspedagog, jurist, idrottsledare, rehabilitering, olika vårdyrken och psykiatri.

Du även använda barn- och ungdomsvetenskap som kompletterande ämne i din examen i t.ex. statsvetenskap, juridik eller sociologi för att skapa den profil med inriktning mot barn- och ungdomsfrågor som du vill få.

Inom fritiden är det intressant med barn- och ungdomsvetenskap för till exempel blivande föräldrar som funderar på sitt föräldraskap, anhöriga till barn med funktionshinder, för dig som arbetar som ungdoms- eller barnledare inom frivillig verksamhet, som idrottsledare eller inom föreningslivet.

Barn- och ungdomsvetenskap lyfter fram variation och olikheter hos barn och unga som något viktigt och utvecklande. Institutionens forskarämnen omfattar tvärvetenskapliga studier av barn och ungdomar i dagens och gårdagens samhälle. Läs mer om institutionens program och kurser inom barn- och ungdomsvetenskap.

Förskoledidaktik

Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt och transdisciplinärt ämne som rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även språk, lek och omsorg en central roll.

Förskoledidaktik behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen historiskt och i nutid. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt.

Dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärandeprocesser i förskolan historiskt och i nutid.

Läs mer om institutionens program och kurser inom förskoledidaktik.

Barnkultur

Centrum för barnkulturforsknings sida om arbete och karriär

Karriärservice vid Stockholms universitet

Information om Arbete & karriär, inklusive jobb- och karriärportal

Facebookgrupp Lärarstudenter i Stockholm sökes!

Ovanstående rekommenderas för att nå våra studenter med jobberbjudanden. Det finns även uppsatta jobberbjudanden i studentlounge Frescati Hagväg 16B samt i studentpentry Frescati Hagväg 24, utanför sal 107.

Kontakt

Om du vill diskutera din framtida arbetsmarknad som förskollärare, fritidspedagog eller barn- och ungdomsvetare kontakta institutionens studie- och karriärvägledare.