Sök utbildningar vid Stockholms universitet

Du hittar allla utbildningar via Stockholms universitets utbildningskatalog. Via katalogen kommer du direkt till rätt anmälningstillfälle för vald utbildning på www.antagning.se där du gör din anmälan.

Alla utbildningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

 

Tider för anmälan

  • Inför höstterminen 15 mars - 15 april
  • Inför sommarterminen 15 februari - 15 mars
  • Inför vårterminen 15 september - 15 oktober

Datummen kan ändras beroende på om det den 15:e inträffar en helgdag, då gäller istället den närmast liggande vardagen.

Viktiga datum för ansökan inför höstterminen 2018

Sen anmälan till kurs eller program

Efter att första antagningsomgången är klar kommer vissa kurser och program som har lediga platser öppna för sen anmälan. Detta sker inför höstterminen den 15 juli och inför vårterminen den 15 december. Du anmäler dig som vanligt via www.antagning.se.

Sena anmälningar påbörjas att behandlas ca fyra veckor innan kursstart och alla behöriga rangordnas efter den dag den sena anmälan kom in. Om du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till terminsstart innan du får besked om antagning.

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du uppfylla behörighetskraven. Det är olika behörighetskrav till olika utbildningar och de är uppdelade i grundläggande behörighet och säskild behörighet. Vilken behörighet som krävs framgår när du anmälder dig till utbildningen.
Stockholms universitets information om behörighet

När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. Det innebär att det görs en rangordning utifrån de behöriga sökandes meriter.

Läs mer om hur urval görs via Stockholms universitets information om urval

Bedömning av betyg

För att få bedömning av gymnasie- eller komvuxbetyg ska du i första hand vända dig till Stockholms universitets Antagningsenhet, för kontaktuppgifter se Anmälan och antagning vid Stockholms universitet. Du kan också vända dig till närmaste Komvux i din kommun.

Kom ihåg att tacka ja till din plats

När du gjort en anmälan till en kurs eller program via antagning.se kommer du senare att få ett första antagningsbesked med svarskrav via mejl. Om du gjort en pappersanmälan får du antagningsbesked via brev. Antagningsbeskedet går att se under "Mina sidor" på antagning.se.
Det första antagningsbeskedet brukar komma i mitten av december inför kurser med start vårtermin, samt i mitten av juli inför kurser med start hösttermin. För sommartermin får du ditt antagningsbesked i april/maj.

Efter det första antagningsbeskedet måste du tacka ja till din plats (eller reservplats), senast den 27 juli inför höstterminen 2018. Detta gör du också via "Mina sidor" på antagning.se. Om du inte svarar inom utsatt tid förlorar du din plats.

Du får ett andra slutgiltigt antagningsbesked utan svarskrav i början av december inför vårtermin och i början av augusti inför hösttermin.

Nyantagna får välkomstmejl från institutionen

Om du blir antagen får du ett välkomstbrev via mejl eller brev från institutionen i god tid innan ternminen börjar. Där står bland annat om hur du registrerar dig på utbildningen och när utbildningen startar.

Antagning av reservplacerade

Om det finns lediga platser efter att registreringsperioden är avslutad på en kurs eller program, påbörjas reservantagning. Eventuell reservantagning kan i vissa fall påbörjas tidigare om det är många som avsäger sig sin plats innan kursstart eller att utbildningen inte har fyllt sina platser.

Reserver kontaktas av kursadministratören enligt bestämd turordning. Det betyder att alla som blir antagna som reserv kontaktas/kallas av institutionen via mejl eller telefon. Du kan inte bli antagen genom att endast komma på uppropet första tillfället på utbildningen utan att ha blivit kallad.

I ditt antagningsbesked framgår om du blivit placerad som reserv och vilken reservplats du har. Även om du är placerad som första reserv finns ingen garanti att du kommer att bli antagen till utbildningen. Reservantagning sker alltid i mån av plats.

Anmälan till valbara kurser inom ett program

I vissa program har du möjlighet att välja en eller flera valbara kurser. Hur du anmäler dig till dessa kurser framgår i informationen om ditt program. Antingen ansöker du till önskad kurs via www.antagning.se på vanligt sätt eller så administeras valet vid institutionen. Information om när och hur du ansäker till valbara kurser får du i god tid under utbildningens gång.