Styrdokument för utbildning på Stockholms universitet

Stockholms universitet har styrdokument som rör all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det innebär till exempel regler för antagning, examination, studie- och karriärvägledning, tillgodoräknanden, examen, tentamenskrivningar, diciplinärenden, studieavgifter med mera.
Styrdokument för utbildning vid Stockholms universitet

Styrdokument vid institutionen

Läs mer om våra lokala styrdokument vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen rörande delegationsordning, jämställdhet, jämlikhet och lika behandling, kris- och katastrofplan och strategiplan.
Styrdokument vid BUV

Högskolelagen och Högskoleförordningen

Universitetsverksamheten regleras av ett antal centrala lagar och bestämmelser. Dessa hittar du i Högskolelagen och i Högskoleförordningen som finns på Universitetskanslersämbetets webbplats. Universitetskanslersämbetet har även gett ut föreskrifter och har länkar till fler förordningar och lagar.
www.uka.se

Försäkring för studenter

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från högskolan. Försäkringen är gratis för dig som student.
Personskadeförsäkring för studenter vid kammarkollegiet