Styrdokument vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Regelboken: Länkar till lagar rörande universitetens verksamhet i allmänhet samt till Stockholms universitets lokala regelverk. Bok 2 handlar om utbildning och forskning.

Regler och rättigheter för studenter vid Stockholms universitet.

Universitetskanslersämbetet: Universitetsverksamheten regleras av ett antal centrala lagar och bestämmelser. Dessa hittar du i Högskolelagen och i Högskoleförordningen som finns på Universitetskanslersämbetets webbplats. Universitetskanslersämbetet har även gett ut föreskrifter och har länkar till fler förordningar och lagar.

Stockholm universitets studentkår, SUS: Mer information om dina rättigheter, samt uppgifter om kåravgift och terminsräkning.

Personskadeförsäkring för studenter vid kammarkollegiet

Centrala studiestödsnämnden, CSN: Mer information om studielån och studiebidrag.