Referensguide vid Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap och fritidshemspedagogik.

Guide för referenshantering vid BUVA: APA (154 Kb) (uppdaterad nov 2015)

________________________________________________________________

Referensguide vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

Ämne: Förskoledidaktik.

Borås Harvard-guide (630 Kb)

__________________________________________________________________

Centrum för barnkulturforskning (CBK)

För referensguide som används vid CBK. Kontakta Centrum för barnkulturforskning.