Referensguide vid Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) samt för Centrum för barnkulturforskning (CBK)

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik och barnkultur.

BUVA och CBK guide till APA 2020 ver 1, 200820 (146 Kb)

Referensguide vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

Ämne: Förskoledidaktik.

Borås Harvard-guide (630 Kb)