När du som student antas till en kurs så är det den då gällande kursplanen som du blir antagen till. Det är den kursplanen som du sedan följer i dina studier. Om du antas till ett program är det istället en utbildningsplan du antas till. Det är ett dokument som gäller för det övergirpande innehållet i hela programmet. Kurserna inom programmet har sedan separata kursplaner.

Det är också kursplanen man utgår i från vid exempelvis tillgodoräkning av kurs för att kunna jämföra innehåll mellan kurser. Varje kursplan har en specifik kod, så kallad kurskod.

Kursplaner beslutas vanligen av institutionens prefekt och måste alltid godkännas av ansvarig fakulteten. För utbildningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen så är det den Samhällsvetenskapliga fakulteten som godkänner nya kurs- och utbildningsplaner.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen hittar du kursplanen på respektive kurshemsida. Du kan även hitta den i Stockholms universitets webbaserade utbildningskatalog under respektive program eller kurs.