Varje fristående kurs och programkurs har en kursplan. Det är ett dokument som beskriver innehållet i kursen, examinationsmål och antal examinationer samt kurslitteratur. Kursplanen är juridiskt bindande och det är en specifik kursplan som en student antas till. Det vill säga att det framgår på kursplanen för vilken/vilka terminer den gäller för. Det är också b la kursplanen man utgår i från vid exempelvis tillgodoräkning av kurs för att kunna jämföra innehåll mellan kurser. Varje kursplan har en specifik kod, så kallad kurskod.

Kursplaner beslutas vanligen av prefekt vid institutionen och måste alltid godkännas av ansvarig fakultet.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen hittar du kursplanen på respektive kurshemsida. Du kan även hitta den i Stockholms universitets webbaserade utbildningskatalog under respektive kurs.

För program gäller istället utbildningsplaner och dessa beslutas av ansvarig fakultet.