Skapa ett skriftligt kontrakt för hur gruppen ska arbeta

För att skapa klarhet i hur gruppen ska arbeta, gå igenom nedanstående punkter och kom överens om hur ni ska arbeta. Vi rekommenderar att gruppen gör ett skriftligt kontrakt, i vissa kurser är det obligatoriskt.

Klargör kontaktuppgifter och kommunikationssätt

Gå igenom så att alla gruppens medlemmar har korrekta telefon- och mejluppgifter till varandra. Kom överens om ifall ni ska använda Mondo för er kommunikation och ert arbete, ibland ställs det krav på det i Kursbeskrivningen.

Bestäm tid och plats för gruppens möten

Oftast anges i schemat dag eller vecka för olika uppgifter för gruppen, medan det lämnas åt studenterna i respektive grupp att tillsammans bestämma tid och plats för gruppens möten. Boka därför in tider för gruppens alla möten inledningsvis när alla medlemmar är med och kan påverka detta.

Gå igenom uppgiften och fördela ansvar

Gå vid första träffen igenom uppgiften för gruppen och diskutera hur ni ska lösa den, vad som ska göras inför varje träff. Ibland handlar arbetet om att gruppens olika medlemmar ska förbereda olika saker. Diskutera och bestäm vem som ansvarar för vilka frågor och/eller att ta fram underlag.

Hur hantera frånvaro?

Prata igenom hur ni ska göra om någon blir sjuk/får sjukt barn. Vem/vilka i gruppen ska meddelas? Hur ska arbetet tas igen? Hur ska ni göra om någon/några vill ändra tid eller plats för ett möte?

OBS! Vid upprepad och hög frånvaro från gruppens arbete ska kursens lärare informeras.

Redovisning/Examination

Läs igenom Kursbeskrivningen där det står om formella krav på redovisning och/eller examination. Handlar det om muntlig och/eller skriftlig redovisning? Finns det delar som ska redovisas individuellt? Diskutera och bestäm tillsammans hur er redovisning ska läggas upp och vem som gör vad.