Kvinna som deltar i onlinemöte. Foto: Alexandr Davydov/Mostphotos.
Foto: Mostphotos.

Fortsatta anpassningar för att minska smittspridning

Covid-19 kommer att fortsätta påverka universitetets verksamhet även under höstterminen 2021. Undervisning och examination kommer därför att under åtminstone första halvan av höstterminen, fram till och med den 31 oktober 2021, i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus har ett ansvar att hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet med myndigheternas föreskrifter och rekommendationer med anledning av sjukdomen covid-19.

Information till studenter och medarbetare om corona: www.su.se/corona

Inga salstentamina på campus

Enligt tidigare beslut av rektor vid Stockholms universitet den 24 november 2020 ska följande ska gälla vid universitetet:

  • Inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper.
  • Undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter.

Webbaserad undervisning via Athena och Zoom

Undervisningen kommer till största del ske via lärplattformen Athena samt e-mötestjänsten Zoom.

För att kunna delta i den webbaserade undervisningen, som till exempel föreläsningar och seminarier, behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator.

Anpassningar i institutionens lokaler

I de fall campusundervisning förekommer är dessa planerade så att det är möjligt för studenter och lärare att hålla ett avstånd på två meter i lärosalarna. Antalet lärosalar med undervisning som pågår samtidigt kommer vara begränsat för att hålla nere antalet personer i korridorer och allmänna utrymmen.

Det är endast studenter som har inbokad undervisning som får visstas i institutionens lokaler. Lokalerna är låsta och kod krävs för att komma in. Koden får de studenter som har inbokad undervisning.

I korridorer och allmänna studentutrymmen har varannan stol plockats bort och markeringar med avspärrningsband finns uppsatta. Stationer med handsprit finns utställda i lokalerna och alla lärosalar och mötesrum har tillgång till desinfektion för ytor samt torkpapper.

Gemensamt ansvar för säker undervisningsmiljö

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Boka grupprum för enskilda studier

Du som är student på BUV har idag möjlighet att boka institutionens grupprum, för främst enskilda studier.

Mer om hur du bokar ett grupprum

Genomförande av VFU-kurser

I möjligaste mån ska den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) fortgå som vanligt. VFU-kurserna på Barn– och ungdomsvetenskapliga institutionen följer de riktlinjer för undervisning som gäller för institutionen samt vad som gäller samtlig verksamhetsförlagd utbildning på alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Läs mer information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Om du har frågor om VFU-kurser som ges vid institutionen mejla till, E-post: vfu@buv.su.se