Studenter som går på gånväg mot Södra huset. Foto: Niklas Björling.

Aktivera ditt universitetskonto

För att komma igång med terminen behöver du aktiverar ditt universitetskonto så att du kan webbregistrera dig på din utbildning men också få tillgång till universitetets IT-tjänster.

Börja med att aktivera ditt universitetskonto.

Beställ universitetskortet

Universitetskortet behöver du för att låna böcker på biblioteket, använda e-resurser hemifrån, ställa dig i kö på utlånad litteratur, boka grupprum, och skriva ut/kopiera/skanna på universitetets centrala utskriftssystem Printomat.

Beställ ditt universitetskort här

Registrera dig på din utbildning

Det står i ditt välkomstmejl, som du får i god tid innan terminstart, vilka registreringsdatum som gäller för just din utbildning. För att kunna registrera dig måste du vara antagen och ha tackat ja till utbildningen samt att du har aktiverat ditt universitetskonto.

Det är viktigt att du gör din registrering i tid annars förlorar du din plats.

På våra lärarprogram sker webbregistrering för hösten 2020 den 10-17 augusti.

Registrera dig via Ladok för studenter.

Välkomstdag för alla nya studenter

Välkomstdagen är till för att du ska få en första inblick i studierna och studentlivet. Programmet bjuder på viktig information, praktiska tips och inspiration inför ditt nya liv som student vid Stockholms universitet.
Läs mer om Välkomstdagen den 28 augusti

Introduktion för nya lärarstudenter

För dig som är ny student på förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har vi samlat viktigt information på respektive programs introduktionssida.

Läs mer om att vara student inom lärarutbildning vid Stockholms universitet på Lärarutbildningsportalen

Studiegångar - för dig som läser ett program

I studiegången hittar du information om vilka kurser du ska läsa inom ditt program, samt länkar till kurssidan som innehåller schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning och kontaktpersoner för varje kurs.

Hitta din studiegång

Hitta till institutionen och på campus

Se karta över campus där Barn-  och ungdomsvetenskapliga institutionen och övriga lärarutbildningsinstitutioner är utmärkta karta över campus

Under studietiden vid Stockholms universitet

Hitta information om studentkårer och föreningar, studentbostäder, regler och rättigheter för studenter, ord- och begrepp i universitetsvärlden, träna på campus och studenthälsan med mera.

Läs mer om livet som student: www.su.se/under-utbildningen