Vad innebär VFU?

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär att du får pröva läraryrket i praktiken på en förskola, skola eller fritidshem under handledning av en erfaren lärare i verksamheten. Kurser i VFU har du i flera terminer under utbildningen och kommer därmed stegvis att utveckla dina praktiska kunskaper i takt med ökade teoretiska kunskaper.

Genom VFU ges du därmed möjligheten att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

VFU genomförs i samarbete med kommunerna i Stockholms län och sker i såväl kommunala som fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ansvarar för VFU inom förskollärarprogrammen och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem.

Är du VFU-handledare? I så fall finns information till dig här.

Kontakt

Har du frågor som rör innehållet i din VFU-kurs så kontakta i första hand din kurslärare. Vid mer övergripande frågor som rör VFU inom programmet kontakta studierektor för VFU vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Du gör din VFU i en av Stockholms läns fem VFU-regioner

I början av din lärarutbildning tilldelas du en kommun eller stadsdel där du kommer att göra din VFU. Du är placerade i samma kommun/stadsdel under hela din utbildning. Stockholms län är indelad i följande fem VFU-regioner:

  • Region Stockholm
  • Region SV, Sydväst (SV)
  • Region SO, Sydost (SO)
  • Region Nordväst (NV)
  • Region Nordost (NO)

Din placering på skola eller förskola, eventuellt handledare och kontaktuppgifter till din VFU-plats och förläggning av VFU-perioder, hittar du i VFU-portalen

Om du har frågor kring din placering kontakta VFU-sekretariatet

Mer att veta om VFU