Lärarstudent leder en klassgenomgång själv och VFU-handledaren i bakgrunden. Foto: Jens Olof Lasthei

Vad innebär VFU?

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär att du får pröva läraryrket i praktiken på en förskola, skola eller fritidshem under handledning av en erfaren lärare i verksamheten. Kurser i VFU har du under flera terminer under utbildningen och kommer därmed stegvis att utveckla dina praktiska kunskaper i takt med du lär dig mer teoretiska kunskaper.

Under VFU ges du möjligheten att utveckla kunskaper och kompetenser som gäller hela lärarrollen.

VFU genomförs i samarbete med kommunerna i Stockholms län och sker i både kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Se filmen där lärarstudenten Christian berättar om sin VFU (Youtube)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ansvarar för VFU inom förskollärarprogrammen och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem.

Mer information om vad VFU innebär, hur placering på förskola/skola går till och vad som händer under och efter VFU hittar du via VFU för lärarstudenter

Om du har frågor om VFU

Har du frågor som rör innehållet i din VFU-kurs så kontakta i första hand din kurslärare.

Vid mer övergripande frågor som rör VFU inom ditt program kontakta institutionens studierektor för VFU.

Information om VFU med anlednig av coronaviruset

I möjligaste mån ska VFU-kurserna inom lärarprogrammen fortgå som vanligt under vårterminen 2021. VFU-kurserna på Barn – och ungdomsvetenskapliga institutionen följer de riktlinjer för undervisning som gäller för institutionen samt vad som gäller samtlig verksamhetsförlagd utbildning på alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Läs mer om genomförande av VFU under vårterminen 2021.

För dig som ska ta igen en VFU-kurs från höstterminen, alternativt läsa dubbla VFU-kurser under vårterminen, kommer information om just din/dina VFU-kurser ges senast en månad innan kursen startar.

Om du har frågor om VFU som ges på BUV mejla till: vfu@buv.su.se

Information till dig som är VFU-handledare för studenter i förskola eller skola.