Medieverkstan ingår som en fristående enhet inom Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Medieverkstan är en öppen arbetsmiljö för ljud och bild. Där finns datorarbetsplatser där du kan arbeta med och få handledning i multimediaprojekt, ljud och bild. Du kan även låna utrustning.

Medieverkstan har även öppet hus för lärarstudenter som vill ha stöd i användandet av digitala portföljen i VFU, DiVA-mallen och Mondo.

Läs mer om Medieverkstan