Lärarstudent

Internationella studenter vid Stockholms universitet

Bli fadder för inresande lärarstudenter

Lärarutbildningsinstitutionerna vid Stockholms universitet har ett fadderprogram för utbytesstudenter som är inresande lärarstudenter. Nu söker vi dig som vill bli fadder inför hösten 2017

Kvinnliga studenter sitter i Södra huset

Bli alumn vid BUV

Har du läst minst 1 hp vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen? Då kan du gå med i SU Alumni och grupp "BUV". Där kan du ta del av intressanta evenemang, samverkanserbjudanden och nyheter och hålla kontakt med dina studiekamrater efter studietiden.

Student. Foto: Orasis.

Öppna seminarium för alla studenter

Vid Stockholms universitet anordnas seminarier för studenter av bland annat Studie- och språkverkstaden, Studenthälsan och Karriärservice. Några exempel är akademiskt skrivande, tala inför grupp, studieteknik, stress, hur du lyckas på en intervju och hur du skriver ett CV.

VFU. Fotograf: Eva Dalin.

Tre studenter berättar om sin VFU

I den här åtta minuter långa filmen möter du tre lärarstudenter vid Stockholms universitet som haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Erik Gustavsson som går Ämneslärarprogrammet, Amina Mohamed som går på Grundlärarprogrammet och Frida Blomgren som går Förskollärarprogrammet.

Medieverkstan vid Stockholms universitet

Medieverkstan för lärarstudenter

Medieverkstan erbjuder alla lärarstudenter pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text liksom stöd i arbetet med redovisningar, projekt, digital portfölj samt support med MS Wordmall i samband med examensarbeten.

Medieverkstan ordnar även öppna föreläsningar för lärarstudenter.

Gula Villan vis Stockholms universitet

Lärarrummet - lunchseminarier i Gula Villan

Lärarrummet i Gula villan är en serie gratis lunchseminarier för lärarstudenter som arrangeras av studentkåren, Humanistiska föreningen och universitetet.

A-Ö om studierna

A-Ö om studierna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Här kan du läsa om sånt som allmänt är bra att veta som student vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.