Studieinformation

Tre studenter sitter vid ett bord och tittar på en laptop. Fotograf Niklas Björling

Se schemat på din kurshemsida!

På kurshemsidan finner du all information du behöver inför kursstart som till exempel schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning och kontaktpersoner för kursen.

BUVs Studentråd

Påverka din utbildning!

Studentrådet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) jobbar för ökat studentinflytande i frågor som rör alla utbildningar vid institutionen. Om du vill vara med och påverka och förbättra din utbildning, gå med i studentrådet!

Föreningen Lärastudenterna vid Stockholms universitet

Lärarstudenternas egen förening

Föreningen Lärarstudenterna (LäS) är lärarstudenternas egen ämnesförening vid Stockholms universitet. De anordnar olika aktiviteter samt representerar lärarstudenter vid akademiska och studentikosa högtider.

Internationella studenter vid Stockholms universitet

Bli fadder för inresande lärarstudenter

Som fadder får du lära känna nya människor från andra länder, tränar språkkunskaper, får nya perspektiv på läraryrket/lärarrollen samt får meriter för eventuella egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv. Nu söker vi dig som vill bli fadder inför hösten 2019.

Prideflagga

Jämlikhet och likabehandling

Vid universitetet ska alla anställda och studenter behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.