Studieinformation

EEn manlig och en kvinnlig student som sitter vid enskilda studieplatser och studerar. Foto Niklas B

Stöd till stressade studenter

Du som känner dig stressad under dina studier kan vända dig till Studenthälsan för att få stöd i form av hälsosamtal med sjuksköterska eller för att delta i öppna workshops med tema stress, sömn, återhämtning, självmedkänsla, ergonomi och medicinsk yoga.

Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

Podd med tips för dig som student

Bakom bokhyllan är universitetsbibliotekets podd där du möter studenter, forskare, lärare och bibliotekspersonal på Stockholms universitet. Med avsnitt om bland annat studieteknik, skriva akademiskt och komma igång med uppsatsen eller hur forskning går till.

Grupp med studenter som står och pratar. Foto Niklas Björling.

Gå med i BUV alumnnätverk

Ett bra sätt att hålla kontakt med dina kurskamrater under och efter studietiden, samt att ta del av evenemang, föreläsningar och den senaste forskningen är att nätverka på BUVs Alumnevent.

Prideflagga

Jämlikhet och likabehandling

Vid universitetet ska alla anställda och studenter behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

BUVs Studentråd

Påverka din utbildning!

Studentrådet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) jobbar för ökat studentinflytande i frågor som rör alla utbildningar vid institutionen. Om du vill vara med och påverka och förbättra din utbildning, gå med i studentrådet!

Två kvinnliga studenter tittar på en laptop och en mobil

Lär dig mer om Athena lärplattform

Vill du veta med om Stockholms universitets nya lärplattform Athena? Läs om hur du loggar in och se film om hur du använder den samt laddar ner tillhörande mobilapp.