Studieinformation

Tre studenter sitter vid bord och tittar på en laptop

Webbregistrering till HT18 öppen 10-21 augusti

Perioden 10-21 augusti är registreringen öppen för program som startar hösten 2018 på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Du måste registrera dig i tid för att behålla din plats.

Lärarstudenter, fotograf Eva Dalin

Hitta schemat på din kurshemsida!

På kurshemsidan hittar du all information du behöver inför kursstart som till exempel schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning och kontaktpersoner för kursen.

Studenter sitter på bänkar inne i Södra huset, Frescati

Introduktionskurs för dig som har en funktionsnedsättning, inklusive dyslexi

Som ny student med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet är du välkommen till en introduktionskurs där du fåt veta mer om: särskilt pedagogiskt stöd, talböcker, studiestrategier och studieteknik, akademiskt skrivande, tekniska studieverktyg och resursrum. Kursen ges mellan den 28 - 30 augusti i Ekosalen, Studenthuset, campus Frescati.

 

grundlärarstudenter sökes för utvärderande intervju om programmet

Grundlärarstudenter sökes för intervju

Under hösten 2018 ska Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utvärdera kvaliteten på Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem. I sin utvärdering vill UKÄ intervjua 6-8 grundlärarstudenter bland annat om sin upplevelse om utbildningen motsvarar examensmålen.

Internationella studenter vid Stockholms universitet

Bli fadder för inresande lärarstudenter

Som fadder får du lära känna nya människor från andra länder, tränar språkkunskaper, får nya perspektiv på läraryrket/lärarrollen samt får meriter för eventuella egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv. Nu söker vi dig som vill bli fadder inför hösten 2018.

Påverka din utbildning - gå med i studentrådet!

Studentrådet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) jobbar för ökat studentinflytande i frågor som rör alla utbildningar vid instituionen. Om du vill vara med och påverka och förbättra din utbildning, gå med i studentrådet!