Sociala relationer i skolan och läraren som ledare 7,5hp, UB16UU.

Verksamhetsförlagd utbildning I 4hp, UB26UU.

Kurserna ges: varje höst och vårtermin
Kursperiod: VT18 vecka 12 till vecka 21
VFU-period: VT18 vecka 16-17

Behörighetskrav: Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV) från och med H15.

Kursanvisningar Sociala relationer i skolan och läraren som ledare 7,5hp UB16UU

Vårterminen 2018

Kursplan
Schema
Kursbeskrivning VT18 (380 Kb)
Kurslitteratur UB16UU (348 Kb)

Kursanvisningar Verksamhetsförlagd utbildning I 4hp UB26UU

Höstterminen 2017

Kursplan
Schema
Kursbeskrivning UB26UU VT18 (902 Kb)
Kurslitteratur UB26UU (224 Kb)
Länk till VFU-portföljen
VFU-handboken

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontaktar du kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig: Suzanne Kriström Alonzo, suzanne.kristrom.alonzo@buv.su.se

Kursadministratör: Felicia Flodin, felicia.flodin@buv.su.se

Kontakt ULV-projektet: ulv@su.se

Kontakt VFU-frågor: vfu@su.se

Läs mer

VFU-sekretariatet - frågor om VFU-placering
Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister för VFU i förskola/skola