Kurser inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Att vara lärare i Sverige II - Sociala relationer i skolan och läraren som ledare, 7,5hp (UB16UU) och VFU I, 4hp (UB15UU)

Kurs inom Förskollärarprogrammet

Sociala relationer i förskolan, 7,5 hp (UB209A)

Kurs inom Förskollärarprogrammet för barnskötare

Sociala relationer i förskolan, 7,5hp (UB04US)

Kurs inom Grundlärarprogrammet, F-3

Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3, 7,5hp, UB211A (fr o m HT16)

Kurs inom Grundlärarprogrammet, fritidshem

Sociala relationer i skolan, grundlärare: fritidshem, 7,5hp, UB210A (fr o m HT16)

Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 och fritidshem 7,5 hp UB204A (t o m VT16)

Kurs inom Grundlärarprogrammet 4-6

Sociala relationer i skolan, grundlärare: 4-6, 7,5hp, UB212A (fr o m HT16)

Sociala relationer i skolan, grundlärare: 4-6, 7,5hp, UB206A (t o m VT16)

Kurs inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Eleven i skolan, delkurs 2: Sociala relationer i skolan, 5 hp, (UCA40K)

Kurs inom Vidarutbildning av Lärare (VAL) mot grundlärar- eller ämneslärarexamen

Sociala relationer i skolan - VAL, 7,5 hp (UB07VU)

Kurs inom Ämneslärarprogrammet

Sociala relationer i skolan, ämneslärare, 7,5 hp (UB207A)