Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp

Studiegång för antagna HT17 med kurshemsidor

Studiegång för antagna HT16 med kurshemsidor

__________________________________________________________________________

Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter, 120 hp

Studiegång för antagna HT15 med kurshemsidor