Allmänna utbildningsområdet (AUO), block 2

Individens utveckling och socialisation (UB201A), 7,5 hp

Allmänna utbildningsområdet (AUO), block 3

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap (UB304A), 15 hp, 50%

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap - kurs inom VAL-projektet (UB01VU), 15 hp, 50%