Studiegång Barnskötare till förskollärare

Självständigt arbete inom Förskoledidaktik, 15 hp, (UDG31L)

_______________________________________________________

Breddningsspecialisering

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 15 hp (UB202B)

Mobbning - Kritiska perspektiv, 15 hp (UB111B)

________________________________________________________

Allmänna utbildningsområdet (AUO), block 2

Barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp (UB203A)
Individens utveckling och socialisation - Kurs inom VAL-projektet, 7,5hp, (UB201U)
Individens utveckling och socialisation, 7,5 hp (UB201A)

_________________________________________________________

Allmänna utbildningsområdet (AUO), block 3

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområdet i ämnet barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp (UB304A), GN (för antagna till LÄRAA), 100%

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp (UB304A), GN (för antagna till LÄRAA), 50%

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområdet i ämnet barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp (UB403A), AN (för antagna till LÄRAA)

Självständigt arbete, 15 hp (UB402A), AN (för antagn till FLÄRP/BLÄRP)

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområdet i ämnet barn- och ungdomsvetenskap - kurs inom VAL-projektet, 15 hp (UB01VU), GN, 50%