Den sista VFU kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll och profession. Centrala delar i kursen är pedagogiska planeringar, ledarskap och kommunikation. I kursen deltar studenten aktivt i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten och övar sig för sin kommande profession.  (har ersatt tidigare UB03VZ)

Kursen ges

Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

VT-20: 23/3 - 7/6

HT-19: 4/11 - 17/1

Behörightet

Antagen till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. För tillträde till kursen ska studenten ha godkänt slutbetyg på samtliga kurser i termin 1-4, samt godkänt slutbetyg på kurserna Fritidshemspedagogik V och Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, sammanlagt 135 hp. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Övrigt

Länk till beställning av utdrag ur Polisens belastningsregister

Kursansvisningar

Vårterminen 2020

Examinationer

  • Student som ligger nära gränsen för godkänt på VFU-portfölj har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras. Möjlighet till omexamination ges minst en gång per termin. Omexamination för VFU IV portföljen sker 5 juni och anmälan till omexaminationen sker senast 12 augusti. 
  • Student som inte genomför muntlig examination under avslutande seminarium ges möjlighet till omexamination inom en månad. Kontakta kursansvarig för datum och anmälan. 
     

Höstterminen 2019

Examinationer

  • Student som ligger nära gränsen för godkänt på VFU-portfölj har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras. Möjlighet till omexamination ges minst en gång per termin. Omexamination för VFU IV portföljen sker 18 mars och anmälan till omexaminationen sker senast 200304. 
  • Student som inte genomför muntlig examination under avslutande seminarium ges möjlighet till omexamination inom en månad. Kontakta kursansvarig för datum och anmälan.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

Kursadministratör: Emma Lundhag, e-post: emma.lundhag@buv.su.se

Examinator: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

Läs mer

VFU-portalen

Professionsutvecklingsmatris pdf

Polisens hemsida för ansökan av utdrag i Belastningsregistret