Den sista VFU kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll och profession. Centrala delar i kursen är pedagogiska planeringar, ledarskap och kommunikation både i fritidshemmets verksamhet och i musik- eller bildämnet. I kursen deltar studenten aktivt i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten och övar sig för sin kommande profession.  (har ersatt tidigare UB03VZ)

Kursen ges: HT och VT, helfart (100%), dagtid. 

Behörightet: Antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, och ha genomfört kurser motsvarande 120 hp i aktuell studiegång samt VFU II, 7,5 hp, totalt 127,5 hp, med lägst betyget G eller E.

Övrigt: Länk till beställning av utdrag ur Polisens belastningsregister

Professionsutvecklingsmatris pdf (1748 Kb)

Kursansvisningar

Vårterminen 2018

Kursplan

Litteraturlista VT18 (180116) pdf (124 Kb)

Schema

Kursbeskrivning VT18 (180222) pdf (281 Kb)

Höstterminen 2017

Kursplan

Litteraturlista HT17 (170821) pdf (124 Kb)

Schema

Kursbeskrivning HT17 (071010) pdf (572 Kb)

Examinationer

  • EXA1 Individuell muntlig och skriftlig examination - VFU-portfölj: Senast 180112 ska den individuella skriftliga examinationen vara inlagd i VFU-portföljen.
  • EXA2 Individuell performativ examination enligt en VFU-rapport: Handledaren lägger in VFU rapporten i studentens VFU portfölj senast 180112.

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll, kontakta kursansvarig lärare.

Om du har studieadministrativa frågor, som rör tex antagning, registrering, betygsrapportering mm, kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

Kursadministratör: Norah Shagir, e-post: norah.shagir@buv.su.se 

Läs mer

VFU-portalen

Polisens hemsida för ansökan av utdrag i Belastningsregistret