Studenten deltar i fritidshemmets och skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten. Kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll samt fritidshemmet och skolan som pedagogisk miljö. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFUhandledare på fritidshemmet.

Kursen ges: VT och HT på helfart (100%)

Kursperiod: VT18  9/4-29/4

Behörighet: Antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp samt fullgjort kursfodringar om 15 hp, inklusive VFU I, 2,5 hp, från termin 1 med godkänt resultat.

Övrigt: Länk till beställning av utdrag ur Polisens belastningsregister

 

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Kursplan VT18 (263 Kb)

Kurslitteratur (123 Kb)

Kursbeskrivning VT18 (899 Kb)

Schema

Proffessionsutvecklingsmatris (1748 Kb)

Examinationsdatum VT18

För mer detaljerad information, se kursbeskrivning.

Dokumentation i digital VFU portfölj: inlämning av VFU portfölj senast 29/4

VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation i en VFU rapport: handledaren lämnar in rapporten i studentens VFU portfölj så snart studenten fullgjort sin VFU period, helst innan 27/4

Muntlig examination under seminarium: 27/4

Höstterminen 2017

Kursplan

Litteraturlista HT17 (170821) pdf (124 Kb)

Schema

Kursbeskrivning HT17 (170929) pdf (320 Kb)

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Eva Kane, eva.kane@buv.su.se
Kursadministratör: Emma Lindstedt, emma.lindstedt@buv.su.se