Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning, fritidshemmets och skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten. Kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll samt fritidshemmet och skolan som pedagogisk miljö. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på fritidshemmet.

Kursen ges: VT och HT på helfart (100%)

Behörighet: För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Övrigt: Länk till beställning av utdrag ur Polisens belastningsregister

Professionsutvecklingsmatris pdf (1748 Kb)

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Kursplan

Litteraturlista VT18 (180116) pdf (124 Kb)

Schema

Kursbeskrivning VT18 (180207) pdf (540 Kb)

Höstterminen 2017

Kursplan

Litteraturlista HT17 (170821) pdf (124 Kb)

Schema

Kursbeskrivning HT17 (170913) pdf (555 Kb)

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Eva Kane, eva.kane@buv.su.se 

Kursadministratör: Norah Shagir norah.shagir@buv.su.se