Kursen ges: VT19 och VT18 på 50 %.
Kursperiod: VT19 och VT18: Period C-D: vecka 13-23.

Helfart (100%): 26/3-26/4
Halvfart (50%): 26/3-28/5

Kursen består av 21 hela dagar med verksamhetsförlagd utbildning på tilldelad VFU-förskola, samt två universitetsförlagda seminarietillfällen som är obligatoriska. De två obligatoriska seminarietillfällena på SU är gemensamma dagar: 29/3 och 7/6.

Behörighetskrav: Antagen till Förskollärarprogrammet för barnskötare 210 hp (programkod: LFÖRB). Därtill ska kurser om sammanlagt minst 80 hp från tidigare terminer vara genomförda med godkänt slutbetyg, inklusive Verksamhetsförlagd utbildning IV. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Kursanvisningar

Vårterminen 2019

Examination

7 juni 2019

Omexamination

23 augusti 2019

Vårterminen 2018

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Birgitta Hammarström-Lewenhagen, e-post: birgitta.hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se
Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se