Kursen ges: VT18 och VT17 på 50 %.

Kursperiod: VT18 och VT17: Period C-D: vecka 12-22.

Behörighetskrav: Antagen till Förskollärarprogrammet för barnskötare 210 hp (programkod: LFÖRB). Därtill ska kurser om sammanlagt minst 80 hp från tidigare terminer vara genomförda med godkänt slutbetyg, inklusive Verksamhetsförlagd utbildning IV. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Vårterminen 2017

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Birgitta Hammarström-Lewenhagen, e-post: birgitta.hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se
Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se