Kursen fokuserar på förskoledidaktik och det meningsskapande som sker i mötet mellan barn, material och pedagoger. I kursen ingår att analysera olika aspekter av förskolans verksamhet i språkligt och kommunikativt hänseende samt att utifrån dessa analyser planera och iscensätta aktiviteter som kan inkludera alla barn. Olika typer av språkliga uttryck, aktiviteter och verktyg undersöks och diskuteras, exempelvis kroppsliga och verbala uttryck samt estetiska och semiotiska uttrycksformer, barnlitteratur samt digitala verktyg. Det ingår också att lyssna och samtala med barn samt att diskutera skillnader mellan olika sätt att kommunicera.

Kursen ges: VT18 & HT18 på 100 %.

Kursperiod:
VT18: Period D, (30/4 - 1/6)
HT18: Period D, (6/12 -18/1)

Behörighet:
Gäller till HT18: Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på samtliga kurser på termin 1 och 2. Därtill ska studenten ha slutbetyg på VFUIII (6 hp) från termin 3 och kursen Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling (12 hp). Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Registerutdrag inför VFU:

Se till att ha aktuellt registerutdrag från polisen i god tid inför kommande VFU. Här hittar du blanketten för registerutdraget.

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Kursplan VT18
Kursbeskrivning VT18 (321 Kb)
Kurslitteratur VT18 VFU-handboken (3122 Kb)
Professionsutvecklingsmatris (1748 Kb)
Schema VT18
Handledarbrev VT18 (181 Kb)
Välkomstbrev student VT18 (142 Kb)

 

Omexamination/komplettering av rester

Kontakta kursadminstratör enligt nedan angiven e-post för omregistrering och vidare info

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Marie Andersson, e-post: marie.andersson@buv.su.se

Kursadministratör: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se