Kursen ges:

HT18 och HT17 på 50 %.

Kursperiod:

HT18: den 3/9-4/11 på 50 %

Behörighetskrav:

Antagen till Förskollärarprogrammet för barnskötare, 210 hp (Programkod: LFÖRB). Därtill ska samtliga kurser på terminerna 1, 2, 3, 4 och 5 vara genomförda med godkänt slutbetyg. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Kursanvisningar

Höstterminen 2018

Examination

Höstterminen 2017

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare:
Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se