Kursen innebär att du är på en förskola och medverkar i den dagliga verksamheten. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan. En handlingsplan för VFU:n utformas i samverkan mellan kursens lärare, student och VFU-handledare på förskolan. Trepartsamtal ingår i kursen.

Kursen ges

VT18 och HT17 på 100%.

Kursperiod

VT18: Period B-C, vecka 10-13
HT17: Period B-C, vecka 42-45

Behörighetskrav fr.o.m VT18

Antagen till Förskollärarprogrammet. För tillträde till kursen ska studenten från termin 1 ha slutbetyg på kurs VFU I (3 hp).

Registerutdrag inför VFU

Registerutdrag från polisen inför VFU

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Examination

28/4

Höstterminen 2017

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Birgitta Hammarström Lewenhagen, e-post: birgitta.hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se

Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se