Kursen fokuserar förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk och demokratisk miljö med fokus på lek, lärande, utforskande och omsorg. I kursen ingår att planera och leda en aktivitet som utgår från barns intressen och förutsättningar och som beaktar barns inflytande och deltagande.

Kursen ges:

VT18 på 100 %

Kursperiod:

VT18: vecka 12-15, 23/3-11/4 (påskuppehåll 30/3-6/4). Observera att introduktionsseminariet är redan den 12/3.

Behörighetskrav:

Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på kurser omfattande sammanlagt minst 14,5 hp från termin 1 inklusive slutbetyg på VFU I (4 hp). Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart

Registerutdrag inför VFU

Du måste själv ordna med ett aktuellt/giltigt registerutdrag från polisen i god tid inför VFU:n. Registerutdrag från polisen: blanketten för registerutdraget via polisens hemsida.

Har du frågor om din placering är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande med din fråga/frågor till VFU-sekretariatet: vfu@su.se

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Höstterminen 2017

Examinations- och omexaminationsdatum

Ordinarie examination:

Reflektionsseminarium: 12/4.
Individuell skriftlig uppgift inskickad senast 11/4.
VFU-rapport inskickad senast 12/4.

Omexamination:

Se kursbeskrivning.

Övrigt

VFU-sekretariatet - frågor om VFU-placering
VFU-portföljen
Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Agneta Wallander, e-post: agneta.wallander@buv.su.se

Kursadministratör: Johanna Pirttikoski, e-post: johanna.pirttikoski@buv.su.se