Förskollärarprogram

Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling, 15 hp

Kurskod: UB704Y. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Förskollärarprogrammet, 210 hp, termin 7.

Kursen är en fortsättning och fördjupning av innehållet under tidigare terminer och behandlar aktuell forskning, vetenskaplig teori och metod. I kursen behandlas forskning om förskoledidaktik, matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Kursen är även en förberedelse inför det självständiga arbetet. I kursen behandlas forsknings- och skrivprocessen, forskningsetik och sambandet mellan teori, metod och forskningsfråga.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, lärarledda seminarier, grupparbeten samt självstudier av olika sorters texter.

Kursen ges

Kursen ges både höst- och vårterminer på helfart (100%)

HT19: Period A- B, vecka 36 -44
VT19: Period A- B, vecka 4 -13

Behörighet

Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY) med följande genomförda kurser/terminer: termin 1, 2, 3, 4 och 5 samt 15 hp i termin 6, sammanlagt 165 hp, med lägst betyget E eller G.

Ansökan

Inför termin 7 inom Förskollärarprogrammet gör studenten ett val mellan denna kurs och tre andra fördjupningskurser (UB701Y, UB702Y och UB703Y).
Kursen söks via antagning.se, mellan perioden 15 mars - 15 april inför höstterminen och 15 september - 15 oktober inför vårterminen. När du ansöker via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se

Kursanvisningar

Höstterminen 2019

Vårterminen 2019

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. registrering, lärplattformen Mondo samt behörighetsfrågor inom program kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Karin Hultman, e-post: karin.hultman@buv.su.se   

Kursadministratör: Linda Krait, e-post: linda.krait@buv.su.se

Läs mer

Riktlinjer för grupparbete inom kurser vid BUV

Studiegång, Förskollärarprogrammet

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Institutionen på Facebook

Terminstider

HT19: 2 september - 19 januari
VT20: 20 januari - 7 juni

Se även periodindelning av terminer

Studentrådet vid BUV

Logga för Studentrådet BUV
Linus Nilsson

Studenter berättar

Möt våra studenter i intervjuer och filmer: Programmen för Förskollärare, Grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem och Masterstudenter.