Ledsen pojke i skolkorridor med lärar kommande emot sig. Foto Mostphotos, Katja Kirscher.
Foto: Mostphotos, fotograf Katja Kirscher.

Kursen bygger på erfarenhetsbaserat lärande där din erfarenheter från fritidshem och skola utgör en del av arbetsmaterialet. Kursen innehåller övningar kopplade till ledarskap, konflikthantering och lärande.

I kursen studeras bland annat:

  •  Teorier och begrepp rörande ledarskap, grupprocesser, kommunikation, konflikthantering och makt.
  •  Tänkbara och alternativa strategier gällande ledarskap och konflikthantering i skolans och fritidshemmet.

Undervisningen består av lärarledda seminarier på campus med introducerande teman kopplade till kursens syfte och innehåll. Undervisningen består också av redovisningar, uppgifter samt kommunikation och lärande med hjälp av lärplattform. Kursen är av laborativ karaktär och innehåller praktiska övningar kring ledarskap, grupprocesser, makt och konflikthantering.​

Kursen ges:

Kursen ges  på kvartsfart och delvis distans, med fyra obligatoriska sammankomster.

Höstterminen 2019: 2/9 - 17/1

Behörighet:

Grundläggande behörighet.

Ansökan

Via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se

Kursanvisningar

Höstterminen 2019

 

Datum för examinationer HT2019:

Omexamination: 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Danielle Ekman Ladrudanielle.ekman.ladru@buv.su.se

Kursadministratör: Brian Davies, brian.davies@buv.su.se

Läs mer

Grupparbeten vid BUV