Förskolebarn målar stilleben

Denna kurs syftar till en fördjupad förståelse av förskolan som en social och kulturell mötesplats i tid och rum. I fokus står förskolan som en kulturbärande samhällsinstitution i nutida och historiska perspektiv men också i ett internationellt jämförande perspektiv. Utifrån dessa perspektiv ser vi också närmare på kulturella föreställningar om barn, barndom, föräldraskap och förskola, så som de kommer till uttryck såväl på policynivå som i förskolans vardagliga möten.

Kursen ges

Höstterminen 2019, studietakt helfart 100 %.
Kursen ges som nätbaserad kurs.

Kursperiod

Höstterminen 2019
v. 40-44
3/10-3/11.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp. Svenska 3 och Engelska 6.

Ansökan

Sök kursen via antagning.se, ansök senast den 15 april.

Via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se

Kursanvisningar

Höstterminen 2019

Examination

1 november 2019

Omexamination

13 december 2019

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Camilla Eline Andersen, camilla.eline.andersen@buv.su.se
Examinator: Camilla Eline Andersen, camilla.eline.andersen@buv.su.se
Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se