Eldfest i Kungsträdgården. Foto: Stefan Holm/Mostphotos
Eldfest i Kungsträdgården. Foto: Stefan Holm/Mostphotos

Migration är en av samhällets allra viktigaste frågor, och ett växande forskningsområde. Är du intresserad av möjligheter och utmaningar, för samhällen och individer, med barns och ungas transnationella migration? Att forska i hur det är att höra hemma både ”här” och ”där”? I så fall är det här kursen för dig.

Under kursen får du lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

  • Vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?

  • Hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet med migranter? Hur ser mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter ut? Hur påverkar alla dessa integrationsprocessen? 

  • Hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet med invandringsfientliga strömningar?

Under kursen har du möjlighet att göra egen fältstudie där du fördjupar dina kunskaper om hur barn och unga påverkas av migrationsprocessen.

Vi kommer också att fördjupa oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. För att, som C Wright Mills skriver i Den sociologiska visionen ”Man kan inte förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man inte förstår dem bägge”.

Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier. Examinationsuppgiften består av en fokuserad fältstudie som utvecklas i samråd med kursens lärare.

Efter kursen kan du:

  • Analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter.

  • Visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande.

  • Identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.

Kursen ges

Kursen ges vårterminer på halvfart (50 % studietakt) andra halvan av terminen (period C-D).

Vårterminen 2020: vecka 13-23 (25/3 - 3/6)

Vårterminen 2019: vecka 13 – vecka 23 (26/3 – 9/6).

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller lärarutbildning, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, samt Svenska 3 och Engelska 6.

Ansökan

Via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen på www.antagning.se.

Kursanvisningar

Vårterminen 2020

Vårterminen 2019

 

Examinationsdatum VT20

Inlämning sker senast 2020-06-05 kl. 17:00 i Athena.

Examinationsdatum VT19 

Inlämning sker senast 2019-06-03 kl. 09:00 i Athena.

Omexamination 

Anmäl till kursadministratör senast den 20 september.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innhåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig: Mirjam Hagström, e-post: mirjam.hagstrom@buv.su.se

Kursadministratör: Felicia Flodin, e-post: felicia.flodin@buv.su.se