Åskådare. Foto: Alexander Belstock/Mostphotos
Photo: Alexander Belstock/Mostphotos.

Migration är en av samhällets allra viktigaste frågor, och ett växande forskningsområde. Är du intresserad av möjligheter och utmaningar, för samhällen och individer, med barns och ungas transnationella migration? I så fall är det här kursen för dig. Under kursen får du lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

  • Vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?

  • Hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet med migranter? Hur ser mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter ut? Hur påverkar alla dessa integrationsprocessen? 

  • Hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet av invandringsfientliga strömningar?

Under kursen har du möjlighet att göra egen fältstudie där du fördjupar dina kunskaper om hur barn och unga påverkas av migrationsprocessen. Vi kommer också att fördjupa oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. För, som C Wright Mills skriver i Den sociologiska visionen, ”Man kan inte förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man inte förstår dem bägge”.

Kursen ges på halvfart under den andra halvan av vårterminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier. Examinationsuppgiften består av en fokuserad fältstudie som utvecklas i samråd med kursens lärare.

Efter kursen kan du:

  • Analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter.

  • Visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande.

  • Identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.

Kursen ges

Kursen ges vårterminer på halvtid (50 procent studietakt) andra halvan av terminen (period c och d).

Vårterminen 2019: vecka 13 – vecka 23 (26/3 – 9/6)

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller lärarutbildning,inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, samt Svenska 3 och Engelska 6.

Ansökan

Ansökan inför vårterminen 2019 sker under perioden 17 september-15 oktober.

Via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se

Kursanvisningar

Vårterminen 2019

  • Kursplan UB452F Barn, unga och migration (249 Kb)
  • Litteraturlista - publiceras senast två månader före kursstart
  • Schema - publiceras senast en månad före kursstart. Målsättningen är att undervisningen ska vara en eftermiddag per vecka. I möjligaste mån samma veckodag varje vecka.
  • Kursbeskrivning -publiceras senast en månad före kursstart.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innhåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kontaktperson för frågor angående kursens innehåll:  Anna Lund, e-post:anna.lund@buv.su.se

Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se