Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Barn och unga i svåra livssituationer

Kursen har som mål att öka kunskapen om barn och ungdomar i svåra livssituationer, grundat i forskning och kopplat till nationella och internationella styrdokument. Kursen utgår från ett utvecklingsekologiskt och barndomssociologiskt synsätt och har en bred ansats. Den ger en introduktion till aktuell forskning inom följande områden:

  • utvecklingspsykologi,

  • interaktion och socialpsykologiska processer,

  • samtal med barn och unga,

  • skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt

  • samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Kursen ges

Kursen ges både höst och vårterminer på halvfart 50%

Vårterminen 2020: 23/3 -7/6

Höstterminen 2019: 4/11 - 17/1

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Ansök till kursen

Via Stockholms universitets digitala utbildningskatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen på www.antagning.se

Kursanvisningar

 

Vårterminen 2020

 

Höstterminen 2019

Examinationsdatum vårterminen 2020

Lämnas i Athena senast den 1:a juni 2020 kl. 23.59

Omexamination våren 2020

September 2020. Uppgiften är densamma som vid ordinarie examination. 

Studenter som vill göra omexaminationen anmäler sig till kursadministratör senast den 18 augusti 2020.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor om t.ex. registrering och gruppindelning m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

Examinator: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

Kursadministratör: Felicia Flodin, e-post: felicia.flodin@buv.su.se

Läs mer

Ny student vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

APA-manual för referenshantering

Riktlinjer för grupparbeten vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen