Kursen vänder sig till dig som vill vara handledare för studenter inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU).

I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under VFU. VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter, teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning. I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika handledningsstrategier. Kursen behandlar lärande samtal samt formativ och summativ bedömning under handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.

Kursen ges

Både på höst- och vårtermin, på delfart (25%), dag/kväll

Kursperioder

VT18: 1/2-2/18 - 30/5-2018

HT-17: 20/9-2017 - 10/1-2018

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller motsvarande äldre examen. Svenska A/Svenska som andraspråk A och Engelska A.

Ansökan

Innan du söker bör du läsa igenom: hur du gör din anmälan till kursen och vad du bör tänka på

För att göra en anmälan gå in via Stockholms universitets webbkatalog då länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Kursplan

Schema

Kursbeskrivning VT18 (180122) pdf (495 Kb)

Litteraturlista VT18 (180123) pdf (332 Kb)

Höstterminen 2017

Kursplan

Schema

Kursbeskrivning HT17 (170914) pdf (480 Kb)

Examinationer

  • EXA1 Individuell inlämningsuppgift bifogas i mappen UPPGIFTER i Mondo, senast 180112.
    • Nästkommande omexamination för EXA1 äger rum den 180216.
  • Nästkommande omexamination för EXA2 äger rum kl. 9 – 12 den 180215.

Kontakt

Kursansvarig: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se 

Kursadministratör: Norah Shagir, e-post: norah.shagir@buv.su.se

Läs mer

Bli VFU-handledare - Lärarutbildningsportalen

Riktlinjer för grupparbeten inom kurser vid BUV