Kursen vänder sig till dig som vill vara handledare för studenter inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU).

I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under VFU. VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter, teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning. I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika handledningsstrategier. Kursen behandlar lärande samtal samt formativ och summativ bedömning under handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.

Kursen ges

Kursen ges både höst- och vårterminer på deltid (25%). 

HT-18: 3/9 - 20/1

VT-19:

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller motsvarande äldre examen. Svenska A/Svenska som andraspråk A och Engelska A.

Ansökan

Innan du söker bör du läsa igenom: hur du gör din anmälan till kursen och vad du bör tänka på

För att göra en anmälan gå in via Stockholms universitets webbkatalog då länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se.

Kursen är öppen för sen anmälan inför hösten 2018 fram t.o.m. 14 september.

Kursanvisningar

Höstterminen 2018

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se 

Kursadministratör: Norah Shagir, e-post: norah.shagir@buv.su.se

Läs mer

Bli VFU-handledare - Lärarutbildningsportalen