En lärar och två studenter samtalar sittande vid bord
Foto: Viktor Gårdsäter

Utveckla din kompetens som handledare!

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda grundlärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) som sker på fritidshem och skola.

I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under VFU. VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter, teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning.

I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika handledningsstrategier. Kursen behandlar lärande samtal samt formativ och summativ bedömning under handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.

Kursen ges

HT19 - VT20: Lokalt förlagd kurs ges i Stockholm stad, november 2019 - juni 2020.
VT20: Campusförlagd kurs, januari -2020 - juni 2020.

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller motsvarande äldre examen. Svenska A/Svenska som andraspråk A och Engelska A.

Ansökan

Innan du söker bör du läsa igenom: hur du gör din anmälan till kursen och vad du bör tänka på

För att göra en anmälan gå in via Stockholms universitets webbkatalog då länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se.

Kursen öppnar för anmälan igen den 16 september inför våren 2020.

Kursanvisningar

Höst/vårterminen 2019- 2020

(Lokalt förlagd i Stockholms stad)

Kurstillfällen: Tisdagen den 12/11, 10/12, 21/1, 18/2, 17/3, 21/4 och 26/5 mellan kl. 09.00- 12.00 samtliga tillfällen. Plats: Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 3A (första tillfället) och Hantverkargatan 2F (övriga tillfällen). 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t. ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se 

Kursadministratör: Linda Krait, e-post: linda.krait@buv.su.se

Läs mer

Bli VFU-handledare - Lärarutbildningsportalen